รายงานผลการวิจัย

 

 

 

1.     โครงการวิจัย
“กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย:
ประสบการณ์จากวรรณคดีไทย อังกฤษ-อเมริกัน ฝรั่งเศส เยอรมัน” 
(ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ หัวหน้าโครงการ)

รายงานสรุปผลการวิจัย

 

 

2.    โครงการวิจัย
การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 1″
       (ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2542-2544)

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

บทสังเคราะห์สาขาวรรณศิลป์

3.

สรรนิพนธ์บทวิจารณ์และบทวิเคราะห์สาขาวรรณศิลป์

4.

บทสังเคราะห์สาขาทัศนศิลป์

5.

สรรนิพนธ์บทวิจารณ์และบทวิเคราะห์สาขาทัศนศิลป์

6.

บทสังเคราะห์สาขาศิลปะการละคร

7.

สรรนิพนธ์บทวิจารณ์และบทวิเคราะห์สาขาศิลปะการละคร (1)

สรรนิพนธ์บทวิจารณ์และบทวิเคราะห์สาขาศิลปะการละคร (2)

8.

บทสังเคราะห์สาขาสังคีตศิลป์

9.

สรรนิพนธ์บทวิจารณ์และบทวิเคราะห์สาขาสังคีตศิลป์

 

3.   โครงการวิจัย 
การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย”
      (ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2545-2548)

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

บทสังเคราะห์สาขาวรรณศิลป์

3.

บทสังเคราะห์สาขาทัศนศิลป์

4.

บทสังเคราะห์ศิลปะการละคร

5.

บทสังเคราะห์สาขาสังคีตศิลป์

6.

วิจัยการรับการวิจารณ์

 

4.    โครงการวิจัย   
การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ ภาค 1″ 
       (ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2549-2550)

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

5.    โครงการวิจัย
การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ของสังคมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ ภาค 2″
(ผศ.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2551-2552)

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

ผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์

3.

ผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์

4.

ผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร

5.

ผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์

 

6.  โครงการวิจัย
การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง”
(ผศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2553-2554)

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

รายงานผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์

3.

รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์

4.

รายงานผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร

5.

รายงานผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์

6.

รายงานผลการวิจัยสาขาภาพยนตร์

 

7.  โครงการวิจัย
การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต”
(อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2555-2556)
 

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

รายงานผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์

3.

รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์ 1

รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์ 2

4.

รายงานผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร

5.

รายงานผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์

6.

รายงานผลการวิจัยสาขาภาพยนตร์

 

8.  โครงการวิจัย
เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา ภาค 1″
(อาจารย์อัญชลี ชัยวรพร หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2557-2558)
1. บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ
2. รายงานผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์
3. รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์
4. รายงานผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร
5. รายงานผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์
6. รายงานผลการวิจัยสาขาภาพยนตร์

 

9.  โครงการวิจัย
เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา ภาค 2″
(ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2558-2560)

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

รายงานผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์

3.

รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์

4.

รายงานผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร

5.

รายงานผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์

6.

รายงานผลการวิจัยสาขาภาพยนตร์

 

10.     โครงการวิจัย
ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย: หมุดหมายที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2547-2560″
(ศ.ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์ หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2560-2562)
 

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

รายงานผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์

3.

รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์

4.

รายงานผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร

5.

รายงานผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์

6.

รายงานผลการวิจัยสาขาภาพยนตร์

 

11. โครงการวิจัย   
13 ตุลาคม 2559 ความเบ่งบานของศิลปะไทย”
(ผศ.ดร.สมชาย สำเนียงงาม หัวหน้าโครงการ พ.ศ. 2563-2565)
 

1.

บทสังเคราะห์หัวหน้าโครงการ

2.

รายงานผลการวิจัยสาขาวรรณศิลป์

3.

รายงานผลการวิจัยสาขาทัศนศิลป์

4.

รายงานผลการวิจัยสาขาศิลปะการละคร

5.

รายงานผลการวิจัยสาขาสังคีตศิลป์

6.

รายงานผลการวิจัยสาขาภาพยนตร์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*