เรียนรู้จากอุดมศึกษาเยอรมัน

มิตรและศิษย์ของอาจารย์เจตนาที่แวะเวียนมาที่ตลิ่งชัน  คงจะเห็นแฟ้มเอกสารขนาดใหญ่วางเรียงกันเป็นแนวยาว  บทสันมีคำภาษาเยอรมันเขียนกำกับไว้ว่า “Komparatistik” เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ จ.น. เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบในเยอรมนีเอาไว้  […]

» Read more

ทำวิจัยแล้วได้มิตร / Collegially yours

ที่ปรึกษาอาวุโสของโครงการฯ อาจารย์เจตนา นาควัชระ นักวิชาการไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลการวิจัยจากมูลนิธิ อเลกซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลดท์ แห่งเยอรมนี ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ เมื่อว […]

» Read more

บทความจากนิทรรศการแสดงศิลปะ Fervently Yours: 504 Years of Friendship

บทความอาจารย์เจตนา นาควัชระ จากสูจิบัตรนิทรรศการ สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพ : 504 ปี ไทย – โปรตุเกส โดยสมบูรณ์ หอมเทียนทอง (Fervently Yours : 504 Years of Luso – Thai Friendship By Somboon Hormtientong) (ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างวันท […]

» Read more

ผมนึกว่าตกรถไฟเที่ยวสุดท้ายคนเดียว ความจริงผมมีเพื่อนร่วมทางและร่วมทุกข์อีกหลายคน

ผมนึกว่าตกรถไฟเที่ยวสุดท้ายคนเดียว ความจริงผมมีเพื่อนร่วมทางและร่วมทุกข์อีกหลายคน มีคณะผู้วิจัยโครงการที่ชื่อประหลาดว่า A Future Archeology (เขาสะกดอย่างนี้) เสนอตัวเข้ามาร่วมจัดสัมมนาร่วมกับศูนย์วิจัย Interweaving Performance Cultures (การถักทอวัฒนธ […]

» Read more

โลกของหลักการ ไม่ใช่โลกของเนื้อหา

รายงานจากเบอร์ลิน โลกของหลักการ ไม่ใช่โลกของเนื้อหา ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเบอร์ลินเสรี (Free University Berlin) ให้มาทำวิจัยระยะสั้น (ตามความต้องการของผมเอง ซึ่งจากบ้านมาเป็นช่วงเวลานานๆ ไม่ได้)  ศูนย์วิจัยเรียกตัวเองว่า International Research Ce […]

» Read more

ที่ทางและสถานการณ์ปัจจุบันของโรงละครโรงเล็กในกรุงเทพมหานคร

ที่ทางและสถานการณ์ปัจจุบันของโรงละครโรงเล็กในกรุงเทพมหานคร อรพินท์  คำสอน            ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา (2556)  ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมฟังคุณประดิษฐ ประสาททอง  พร้อมนักแสดงผู้เป็นตัวแทนจากละครโรงเล็กในกรุงเทพมหานครอีก 4 คน คือ […]

» Read more

เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม: อาเซียนฉบับสามัญชน

เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม: อาเซียนฉบับสามัญชน เจตนา นาควัชระ บทนำ: ข้ออภิปรายว่าด้วยระเบียบวิธี การตั้งชื่อปาฐกถานี้ว่าเป็น “ฉบับสามัญชน” อาจมีนัยทางสังคมและการเมืองที่มิอาจเลี่ยงได้ ทั้งนี้ เพราะการสร้างความสัมพันธ์ระว่างประเทศมักจะมุ่งเน้นไปที่การ […]

» Read more

ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต : เสาหลักแห่งวัฒนธรรมระนาดทุ้ม

เจตนา  นาควัชระ             เป็นเวลาร่วม 40 ปีที่อาจารย์สุดจิตต์นั่งรถจากกรุงเทพฯ ไปนครปฐมอาทิตย์ละครั้ง  เพื่อสอนดนตรีไทย  โดยเฉพาะการขับร้อง ให้แก่นักศึกษา คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรามิใช่สถาบันผลิตศิลปิน  แต่เป็นคนอักษรศาสตร์ที่มีความส […]

» Read more

Caught in the Winds of Change: The Plight of Criticism Today

ตกอยู่ท่ามกลางลมที่เปลี่ยนทิศ: สภาพของการวิจารณ์ในปัจจุบัน   เจตนา นาควัชระ   แม้ว่าหน้าที่หลักอันเป็นอุคมคติของการวิจารณ์คือการเป็นตัวกลางระหว่างงานศิลปะกับมหาชน แต่การวิจารณ์ก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เบียดตัวเข้ามาสู่วงการ อันมีลักษ […]

» Read more
1 2