เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร บทความทางวิชาการของ ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ รศ […]

» Read more

เมื่องานเล็กกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่: จากการสนทนากับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งกรุงเบอร์ลิน

95c30/huch/1035/hm0584

เมื่องานเล็กกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่: จากการสนทนากับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งกรุงเบอร์ลิน เจตนา นาควัชระ Dietrich Fischer-Diskau กับ Gerald Moore สถาบันศิลปะแห่งกรุงเบอร์ลินที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า “Unversität der Künste” แปลเป็นภาษาไทย […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

img_5423

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?” วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากข้อค้นพบประการสำคัญท […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticim) หลากแง่ หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ห้อง 607 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1.น.ส. ประภาพร ลิ้มจิตสมบ […]

» Read more

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ

eco-poater

การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ หลายมุม จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสัมมนา การจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ ห […]

» Read more

ให้ทุนสนับสนุนการอบรม Art Writing Workshop

Basic RGB

ตารางการอบรม 6-7 NOV ◎ “ARCHIVIST” บรรยายโดย Farah Wardani นักประวัติศาสตร์ศิลป์จาก Indonesian Visual Art Archive และ National Gallery Singapore  **ท้ายกิจกรรมไปลงสนามกัน ที่ MAIIAM 12 – 13 NOV ◎ “REVIEW REPORT” บรรยายโด […]

» Read more

Bangkok String Quartet กับการฉลองครบรอบ 110 ปีเกิดของ Shostakovich

img_4131-1

Bangkok String Quartet กับการฉลองครบรอบ 110 ปีเกิดของ Shostakovich วฤธ วงศ์สุบรรณ คอนเสิร์ตล่าสุดของวง Bangkok String Quartet (BSQ) ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีเครื่องสายระดับแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ (ไวโอลิน 1) อ้อมพร โฆวินทะ (ไวโอลิน 2 […]

» Read more

E-Book อ่าน คิด เขียน รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม

13466508_10208050637836087_33735325642460319_n

E-Book อ่าน คิด เขียน รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม คลิก อ่าน คิด เขียน รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม  หลังจากที่หนังสือ อ่าน คิด เขียน รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมของนักเรียนวรรณกรรม ได้พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่แล้ว โครงการวิจัย เครือข่ายก […]

» Read more
1 2 3 30