ลงทะเบียนการประชุมเสนอผลงานการวิจัยโครงการวิจัย “ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย: หมุดหมายที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2475-2550”

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยโครงการวิจัย  6 โครงการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ 6 ของการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ ซึ่ง สกว. ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ประสบการณ์วิจัยอันยาวนานถึง 18 ปี ยืนยันสมมุติฐานหลักได้ว่า การวิจารณ์ศิลปะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาไปสู่การวิจารณ์ชีวิตและสังคมได้ และการสร้างวิจารณญาณและความสำนึกในบทบาทของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์เป็นพลังที่สามารถขับเคลื่อนให้สังคมปรับตัวเป็นสังคมแห่งความคิดได้

โครงการได้มองปัญหาของวงการศิลปะ และของสังคมไทยอย่างรอบด้านมาแล้วพอสมควร โดยมีประสบการณ์ในด้านการประเมินคุณค่าศิลปะ ในด้านของการพัฒนาระเบียบวิธีการศึกษา และในด้านของการพิเคราะห์บทบาททางสังคมของศิลปะและการวิจารณ์ การฟื้นตัวของศิลปะอย่างฉับพลันและในวงที่กว้างมากหลังวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นปรากฏการณ์ที่กระตุ้นให้ที่ปรึกษาอาวุโสเขียนบทความเป็นสองภาษาออกเผยแพร่ในเว็บไซต์โครงการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 โดยใช้หัวข้อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance” และเป็นภาษาไทยว่า “พระราชาพาให้ศิลปะเกิดใหม่” ซึ่งปรากฏการณ์ของ “การเกิดใหม่” หรือ “renaissance” ครั้งนี้ชวนให้ผู้วิจัยได้คิดว่า ยังมีอีกมิติหนึ่งของการศึกษาศิลปะและการวิจารณ์ที่ยังรอการศึกษาอย่างเป็นระบบ นั่นคือ การมองพัฒนาการเชิงประวัติของศิลปะและการวิจารณ์

การดำเนินการวิจัยได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ทางโครงการฯ จึงได้จัดประชุมเสนอผลงานจากการวิจัยในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ http://www.thaicritic.com/?attachment_id=4150

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ ทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/MJD63kZfKrEGHFra9

หรือที่ อีเมล์ thaicritic@hotmail.com

One comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*