PDF ไฟล์ หนังสือ “วรรณกรรมละคร ของแบร์ทอลท์ เบรคชท์ การศึกษาเชิงวิจารณ์”

โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะขอนำเสนอ ***PDF ไฟล์ “วรรณกรรมละคร ของ แบร์ทอลท์ เบรคชท์ การศึกษาเชิงวิจารณ์” โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ***เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ขาดจากท้องตลาดตลาดไปนานแล้ว ทางโครงการวิจัยจึงจัดทำเป็น PDF ไฟล์ เพื่อเผยแพร่ให้กับ […]

» Read more

การบรรยายทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

บันทึกการสัมมนาทางไกลในวาระที่ ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ อายุครบ 84 ปี โดยชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลท์แห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-21.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยศาตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ประธานชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลท์แห่งประเทศไ […]

» Read more

ลงทะเบียนการประชุมเสนอผลงานการวิจัยโครงการวิจัย “ความสำนึกร่วมในพัฒนาการศิลปะและการวิจารณ์ของไทย: หมุดหมายที่สำคัญในช่วง พ.ศ. 2475-2550”

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2562  ประกอบด้วยโครงการวิจัย  6 โครงการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ 6 ของการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ ซึ่ง สกว. ได้ […]

» Read more

มอบหนังสือ “วัฒนธรรมสำนึก: รากฐานของอุดมศึกษาไทย”

มอบหนังสือ “วัฒนธรรมสำนึก: รากฐานของอุดมศึกษาไทย” คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดพิมพ์หนังสือ วัฒนธรรมสำนึก : รากฐานของอุดมศึกษาไทย  ของ อาจารย์เจตนา  นาควัชระ  ขึ้นเป็นครั้งที่ 2   หนังสือเล่มนี […]

» Read more

ปาฐกถาพิเศษ “รอดได้เพราะแม่ไม้เพลงไทย” โดย ศ.ดร.เจตนา นารควัชระ

ปาฐกถาพิเศษ “รอดได้เพราะแม่ไม้เพลงไทย” โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ โครงการชุดปาฐกถาพิเศษ อักษราภิวัตน์ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 100 ปีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ห้องเอนกประสงค์ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬา […]

» Read more

มอบหนังสือ ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และ การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” โดยการสนับสนุนของ สกว. มอบหนังสือ ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ: ทัศนะของนักวิชาการไทย และ การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ ในโอกาส 25 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัย “เครือข่ายกา […]

» Read more

จำหน่ายหน่ายหนังสือชุด “การวิจารณ์สานเครือข่าย”

จำหน่ายหนังสือชุด “การวิจารณ์สานเครือข่าย” สั่งซื้อและสอบถามได้ที่ inbox facebook fanpage TRF Criticism            ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ :  ทัศนะของนักวิชาการไทย บรรณาธิการ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  สำ […]

» Read more

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา ประสบการจากการวิจัยการวิจารณ์

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา : ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ pp.การเรียนรู้ข้ามสาขาฯ

» Read more

การเสนอผลการวิจัย “สนทนาสาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์”

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” การเสนผลการวิจัย สนทนา สาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย (อ […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”   อธิพร ประเทืองเศรษฐ์  ศุภชัย ภักดี สิริลักษณ์ บุ้งทอง  คนึงนิตย์ ไสยโสภณ ทัศนา ปิ่นสุวรรณ  นัทธมน เปรมสำราญ  พงศ์ธิดา แก้วสูงเนิน  อนุเทพ หน่อบ […]

» Read more
1 2 3 5