“นิยามความเป็นครูแห่งยุคสมัย” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

บันทึกการบรรยาย “นิยามความเป็นครูแห่งยุคสมัย” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ การสัมมนาวิชาการ Education Jouพney Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ครูในฐานะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้บนความแตกต่างหลากหลาย” วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพ […]

» Read more

บันทึกการเสวนาทางไกลเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” เรื่อง”อุดมศึกษาไทยกำลังถดถอยจริงหรือ ปัญหาอยู่ที่ไหน”

บันทึกการเสวนาทางไกลเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” เรื่อง”อุดมศึกษาไทยกำลังถดถอยจริงหรือ ปัญหาอยู่ที่ไหน” โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ และ รศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ จัดโดยชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลดท์แห่งประเทศไทย

» Read more

การบรรยายทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

บันทึกการสัมมนาทางไกลในวาระที่ ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ อายุครบ 84 ปี โดยชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลท์แห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-21.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยศาตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ประธานชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลท์แห่งประเทศไ […]

» Read more

อัตชีวประวัติของนักฟังเพลง

อัตชีวประวัติของนักฟังเพลง สถานีวิทยุจุฬาได้เชิญอาจารย์เจตนา นาควัชระไปออกรายการวิทยุชื่อ “ดนตรีทิพย์” มาหลายครั้งแล้ว ครั้งล่าสุด ผู้จัดรายการคือ ดร.ตรีทิพย์ กมลศิริ ได้ขอให้อาจารย์เจตนาวิเคราะห์ประสบการณ์ของการฟังเพลงซึ่งปูทางไปสู่การเป […]

» Read more

บันทึกงาน “มุทิตาจิต 80 ปี เจตนา นาควัชระ”

งานแสดงมุทิตาจิต “80 ปี อาจารย์เจตนา นาควัชระ” วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 601 และ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

» Read more

บันทึกวิดีโอ “อาจารย์เจตนา นาควัชระให้สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเสรีว่าด้วยทวิวัจน์ข้ามวัฒนธรรม”

  บันทึกวิดีโอ  “อาจารย์เจตนา นาควัชระให้สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์ลินเสรีว่าด้วยทวิวัจน์ข้ามวัฒนธรรม” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Video-Interview with IRC-FellowChetana Nagavajara

» Read more

บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

  โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทย […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?” วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากข้อค้นพบประการสำคัญท […]

» Read more

บันทึกการเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

บันทึกเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วิทยากร ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญญา พิธีกร […]

» Read more

บันทึกเสียงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์

บันทึกเสียงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์ โครงการวิจัยเครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา (สาขาภาพยนตร์)  ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดกิกรรมอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์พร้อมฝีกเขียน กิจกรรมได้จัดต่อเนื่อง 10 ครั้ง โดยมีการเชิญวิทยา […]

» Read more
1 2 3