มีเหตุจึงเกิดจดหมายเหตุ

ผมกำลังรื้อและจัดของเพื่อเตรียมตัวเดินทางไกล (มาก)  บางครั้งก็พบกรุมหาสมบัติที่คนบางคนและคนบางกลุ่ม  รวมทั้งพวกผมด้วย  เห็นว่าเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง  นั่นคือเหตุที่ผมได้ตกลงกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าจะมีการเก็บจดหมายเหตุที่มา […]

» Read more

PDF ไฟล์ หนังสือ “วรรณกรรมละคร ของแบร์ทอลท์ เบรคชท์ การศึกษาเชิงวิจารณ์”

โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะขอนำเสนอ ***PDF ไฟล์ “วรรณกรรมละคร ของ แบร์ทอลท์ เบรคชท์ การศึกษาเชิงวิจารณ์” โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ***เนื่องจากหนังสือเล่มนี้ขาดจากท้องตลาดตลาดไปนานแล้ว ทางโครงการวิจัยจึงจัดทำเป็น PDF ไฟล์ เพื่อเผยแพร่ให้กับ […]

» Read more

การบรรยายทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ

บันทึกการสัมมนาทางไกลในวาระที่ ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ อายุครบ 84 ปี โดยชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลท์แห่งประเทศไทยวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-21.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยศาตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ประธานชมรมศิษย์เก่าฮุมโบลท์แห่งประเทศไ […]

» Read more

บรรณานุกรมผลงานวิชาการเเละการวิจารณ์ของ เจตนา นาควัชระ

บรรณานุกรมผลงานวิชาการเเละการวิจารณ์ของ เจตนา นาควัชระ รวบรวมและบรรณาธิการกิจโดย สาวิตรี ทองอุไร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564) BIBLIOGRAPHY OF ACADEMIC AND CRITICAL WORKS BY CHETANA NAGAVAJARA Compiled and edited by Sawitree Tongurai (As of 14 […]

» Read more

กระบวนการคลายความขลังคือพลังของสุนทรียศาสตร์ยุคใหม่

เจตนา  นาควัชระ           การแสดงชุดล่าสุดของ จิตติ  ชมพี และคณะ ที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Melancholy of Demon” ซึ่งผู้วิจารณ์ได้ชมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ Lido Connect  รวมทั้งการ […]

» Read more

The Inexhaustible Legacy of Wilhelm von Humboldt (Chetana Nagavajara)

บทความเรื่อง The Inexhaustible Legacy of Wilhelm von Humboldt โดยอาจารย์เจตนา นาควัชระ เผยแพร่ในเว็บไซต์ “สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์” สามารถดาวน์โหลดบทความได้จากลิงก์ ดาวน์โหลดบทความ

» Read more

L’ELISIR D’AMORE โอเปร่าหรรษา กลางมหานครชานม

โดย ‘กัลปพฤกษ์’  kalapapruek@hotmail.com นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นทุกครั้ง ที่งาน ‘อุปรากร’ หรือ ‘โอเปร่า’ อมตะคลาสสิกในอดีต จะถูกนำมาตีความใหม่ด้วยบริบทร่วมสมัย ผ่านฝีมือของผู้กำกับผู้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เพื่อสะท้อนว่าเรื่องราวที่เคยเล่าขานกันมากว่า […]

» Read more

ถึงไม่เติมก็เต็มอยู่แล้ว : ว่าด้วยสตริงควอเต็ทของชอสตาโตวิช

เจตนา นาควัชระ ภาพที่เห็น  ถ้าเป็นภาวะปกติ  ก็น่าจะสร้างความชื่นชมให้แก่เราว่า  ผู้จัดช่างไปเฟ้นหาสถานที่ที่เอื้อต่อการแสดงดนตรีได้อย่างน่าประทับใจยิ่ง  รายการแสดง String Quartet No. 8 ของ Shostakovich เมื่อเย็นวันที่ 20 ตุลาคม 25 […]

» Read more

อ่านรวมเรื่องสั้นชิงรางวัลซีไรต์ . . . ไปพร้อมๆ กับกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย . . . ‘กัลปพฤกษ์’  kalapapruek@hotmail.com ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยหรือไม่ ที่ทำให้จำนวนหนังสือที่ส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ‘ซีไรต์’ รอบ ‘รวมเรื่องสั้น’ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ม […]

» Read more

อ่านบทกวีชิงซีไรต์…ไปพร้อมๆ กับกรรมการ: ภาค Shortlist พ.ศ. ๒๕๖๒

โดย . . . ‘กัลปพฤกษ์’  kalapapruek@hotmail.com หลังจากได้แนะนำหนังสือกวีนิพนธ์ทั้ง ๑๐ เล่ม ซึ่งผ่านการคัดเลือกถึงรอบ Longlist การประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กันไปแล้ว  ในคราวนี้ก็ถึงโอกาส […]

» Read more
1 2 3 4 38