เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ

“การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) :

หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร

บทความทางวิชาการของ ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

และ ผศ.สรวณี สุขุมวาท จะได้จัดพิมพ์ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

ซึ่งจะได้จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ปลูกต้นไม้ในใจคน: การเรียนการสอนวรรณคดีแนวนิเวศสำนึก”

 ปลูกต้นไม้ในใจคน
ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์

การบรรยายเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : บทนำเบื้องต้น”

การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

การบรรยายเรื่อง “ใช่เพียงเดรัจฉาน: สัตวศึกษาในมุมมองของการวิจารณ์เชิงนิเวศ”

 ใช่เพียงเดรัจฉานฯ
ผศ.ศรวณี สุขุมวาท

การบรรยายเรื่อง “สตรีนิยมและการคลี่คลายสู่จิตวิญญาณหญิงผ่านภาพผู้หญิงในงานกวีนิพนธ์ มาร์ช เพียรซี”

 สตรีนิยมและการคลี่คลายสู่จิตวิญญาณหญิง
อ.ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง

เสนองานวิจัย “Moortown Diary: ขนบวรรณศิลป์กสิกรรมและบทกำสรวลท้องทุ่งในบทกวีของเท็ดฮิ้วส์”

 ขนบวรรณศิลป์กสิกรรมฯ

abstract-moortown-diary-the-georgic-and-pastoral-elegy

นายทนง จันทะมาตย์

เสนองานวิจัย “อ่านผู้ใหญ่ลีกับนางมา” ผ่านสายตาการวิจารณ์เชิงนิเวศ

 อ่านผู้ใหญ่ลีกับนางมา
คุณวิศรุต  ไผ่นาค

เสนองานวิจัย   “การเยียวยาสถานที่และตัวตน : การรับรู้ใหม่เชิงนิเวศและภูมิทัศน์แห่งความผูกพันในนวนิยายเรื่อง Animal Dreams ของ Barbara Kingsolver”

 
บรรจง บุรินประโคน

เสนองานวิจัย   “ตัวตนเชิงนิเวศของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ในกวีนินพธ์แม่น้ำที่สาบสูญ”

 ตัวตนเชิงนิเวศ
วันวิสา  เสาร์ใจ

เสนองานวิจัย “มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณกรรมชนพื้นเมืองอเมริกัน “The Birchbark House” และ “The Porcupine Year””

 
นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร

เสนองานวิจัย “เอื้องแสนเพ็ง” : ตำนานท้องถิ่นกับนัยเชิงนิเวศในนวนิยายเรื่องฤดูดาว

 เอื้องแสนเพ็ง

เอื้องแสนเพ็ง (บทความ)

วศินรัฐ  นวลศิริ

เสนองานวิจัย “‘ความเป็นพลเมืองระหว่างวัฒนธรรม’ ในการสอนวรรณกรรมเรื่อง The Hungry Tide ของ Amitav Ghosh”

 ความเป็นพลเมืองระหว่างวัฒนธรรม

abstract-in-thai

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*