มอบหนังสือ ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ และ การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” โดยการสนับสนุนของ สกว.

มอบหนังสือ

ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ: ทัศนะของนักวิชาการไทย

และ

การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ

ในโอกาส 25 ปี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อศึกษาการวิจารณ์ศิลปะสาขา ทัศศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการละคร สังคีตศิลป์ และภาพยนตร์ มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายี่สิบปี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสนี้ โครงการฯ ขอมอบหนังสือ “ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ: ทัศนะของนักวิชาการไทย” และ “การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ ให้กับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา (ภาครัฐ เอกชน อิสระ) เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. และจะได้เป็นประโยชน์ต่อ อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ความสนใจการวิจารณ์ศิลปะ

หน่วยงานที่สนใจรับหนังสือให้กรอกแบบสอบถามขอรับหนังสือ

ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ: ทัศนะของนักวิชาการไทย (จำนวน 100 เล่ม)

https://goo.gl/forms/Puj9IZM9ICuuI1r73

การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ (จำนวน 50 เล่ม)

https://goo.gl/forms/YCuOEe3JL1T0XMND2

โครงการฯ จะประกาศหน่วยงานที่ได้รับหนังสือในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 และจะส่งรายละเอียดการขอรับหนังสือทางไปทางอีเมล (ผู้ขอรับหนังสือจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือ โดยการส่งซองขยายข้างขนาด 6×13 นิ้ว ติดตราไปรษณีย์ราคา 38 บาท พร้อมชื่อที่อยู่ผู้รับ มายังโครงการฯ เพื่อใช้ในการจัดส่งหนังสือ)

(สอบถามรานละเอียดได้ที่ thaicritic@hotmail.com)

3 comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*