รายชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”

 

อธิพร ประเทืองเศรษฐ์  ศุภชัย ภักดี
สิริลักษณ์ บุ้งทอง  คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
ทัศนา ปิ่นสุวรรณ  นัทธมน เปรมสำราญ
 พงศ์ธิดา แก้วสูงเนิน  อนุเทพ หน่อบุญโยง
 นาฏยา มหิงษ์  ศัสวิท เข็มแดง
 ชลิตาภรณ์ ยามูล  ยุวดี พลศิริ
 นที มณฑวิทย์  ทิสวัส ธำรงสานต์
 ณัฐกานต์ สีสังข์  
ทรงพล จันทร์เพชร  พชญ อัคพราหมณ์
 ภาณุ แสง-ชูโต  ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี
 อัษฎา โปราณานนท์  พดุงศักดิ์ คชสำโรง
 ภัศรา บรรดาศักดิ์  ภัทรพงศ์ คงวัฒนา
 จินตนา แปบติบ  พรธาดา     สุวัธนวนิช
 อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด  สิริชญา คอนกรีต
 วรนันท์ โสวรรณี  รัชนีย์ ศรีสมาน
 ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี  กัมปนาท สังข์สร
วีรวัฒน์ อินทรพร  พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
 ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร  ปิมปภา วิเศษศิริ
 ตันติกร โนนกอง  ธิดารัตน์ นาคบุตร 
 วรรณวลี คำพันธ์  โสรยา ชวกุล
 สมปอง สิมมา  กวิน โกวิทอริยวงศ์
ภัคพล คำหน้อย  วรรณวิภา วงษืเดือน
 ชลธิชา ราศรี  ธงชัย แซ่เจี่ย
 สิทธิพันธ์ อชิรอารีพันธ์  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*