บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

 

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.)

จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

“การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ”

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เปิดการเสวนา

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวแนะนำโครงการฯและการจัดสัมมนา

รศ.ดร.ณัฐมา พงษ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สกว.ฝ่ายมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

การบรรยายพิเศษ

“ปลูกต้นไม้ในใจคน: การเรียนการสอนวรรณคดีแนวนิเวศสำนึก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร

การบรรยาย

“การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): บทแนะนำเบื้องต้น” โดย ผศ.ดร. ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ใช่เพียงเดรัจฉาน : สัตวศึกษาในมุมมองของการวิจารณ์เชิงนิเวศ” โดย รศ. ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

“สตรีนิยมและการคลี่คลายสู่จิตวิญญาณหญิงผ่านภาพผู้หญิงในงานกวีนิพนธ์ มาร์ช เพียรซี ค.ศ. 1970-1975” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณีย์ สุขุมวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เปิดเสวนา

การบรรยายพิเศษ

“ปลูกต้นไม้ในใจคน: การเรียนการสอนวรรณคดีแนวนิเวศสำนึก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร

การบรรยาย

“การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): บทแนะนำเบื้องต้น” โดย ผศ.ดร. ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การบรรยาย

“ใช่เพียงเดรัจฉาน : สัตวศึกษาในมุมมองของการวิจารณ์เชิงนิเวศ” โดย รศ. ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

การบรรยาย

“สตรีนิยมและการคลี่คลายสู่จิตวิญญาณหญิงผ่านภาพผู้หญิงในงานกวีนิพนธ์ มาร์ช เพียรซี ค.ศ. 1970-1975” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณีย์ สุขุมวาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*