บันทึกการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

img_5423

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา”

จัดการเสวนา

“ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากข้อค้นพบประการสำคัญที่ได้จากการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” พบว่าสมาชิกเครือข่ายศิลปะทั้ง 5 สาขา อันได้แก่ วรรณศิลป์ ศิลปะการละคร ภาพยนตร์ ทัศนศิลป์ และดนตรีไทย ยังขลาดแคลนและต้องการความรู้การวิจารณ์ศิลปะ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิจารณ์และสร้างมุมมองใหม่ๆ ในการวิจารณ์ ซึ่งมูลนิธิกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็นองค์กรที่คัดสรรและให้รางวัลบทวิจารณ์ในสาขาวรรณกรรม ศิลปะการละคร และภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องมา 25 ปี ดังนั้นจึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจารณ์ศิลปะจะทำให้วงการการวิจารณ์ศิลปะเกิดความคึกคัก โดยการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลบทวิจารณ์กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ และกรรมการผู้ตัดสินรางวัลมาร่วมกันเสวนาในกิจกรรมนี้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล บุญยทัต รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2540 และกรรมการตัดสินรางวัล

อาจารย์อัญลี ชัยวรพร รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจำปี 2543

อาจารย์ ดร.จณิษฐ์ เฟื่องฟู รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2548

อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญหา รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ละคร ประจำปี 2551

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*