ด้วยใจปรารถนาของผู้เล่น – สมใจปรารถนาของผู้ฟัง: คอนเสิร์ตดนตรีเชมเบอร์ของสถาบันคารายานแห่งกรุงเบอร์ลิน

ด้วยใจปรารถนาของผู้เล่น – สมใจปรารถนาของผู้ฟัง: คอนเสิร์ตดนตรีเชมเบอร์ของสถาบันคารายานแห่งกรุงเบอร์ลิน เจตนา  นาควัชระ   มาเบอร์ลินคราวนี้ในช่วงสั้นมากเพียง  1  สัปดาห์ (19-25 มิถุนายน 2561)  และต้องเข้าประชุมวิชาการมาราธอนแบ […]

» Read more

บทคัดย่อ วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรตรึงผู้ฟังที่สยามสมาคมได้

บทคัดย่อ วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรตรึงผู้ฟังที่สยามสมาคมได้   เนื่องจากผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ  ผู้วิจารณ์จึงเขียนบทวิจารณ์นี้เป็นภาษาอังกฤษ  วงดนตรีเครื่องสายฝรั่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรออกแสดงที่สยามสมาคม&nbsp […]

» Read more

สองเรื่องสองรส : ข้อคิดจากเทศกาลละครกรุงเทพ 2560

สองเรื่องสองรส : ข้อคิดจากเทศกาลละครกรุงเทพ 2560  เจตนา  นาควัชระ   เทศกาลละครกรุงเทพ 2560 เปลี่ยนพฤติกรรมของการดูละครของคนรุ่นผมซึ่งเติบโตมากับงานวัดอย่างเลี่ยงไม่ได้  เมื่อสมัยที่จัดที่ถนนพระสุเมรุ  ผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติด […]

» Read more

เมื่อทฤษฎีจากแผ่นดินแม่เสนอทางแก้ให้แก่มิตร : การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเสรี

เมื่อทฤษฎีจากแผ่นดินแม่เสนอทางแก้ให้แก่มิตร : การบรรยาย ณ สถาบันวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเสรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00-13.00 น. International Research Center “Interweaving Performance Cultures”, Free University Berli […]

» Read more

“LEN LIKAY” PLAY OF MY LIFE OR BE YOURSELF AND OTHER PEOPLE WIIL APPRECIATE YOU !

“LEN LIKAY” PLAY OF MY LIFE OR BE YOURSELF AND OTHER PEOPLE WIIL APPRECIATE YOU !   (FB: Vipatsaya Ome U-poon) รูปแบบการวิจารณ์ที่ยังนิยมกันมากในบ้านเราคือการอภิปรายหลังการแสดง ภาพที่เห็นเป็นการอภิปรายหลังการแสดงของ ประดิษฐ ประสาททอง เมื่อคืนวัน […]

» Read more

ความเบิกบานของอาจารย์ผู้สูงวัย

ความเบิกบานของอาจารย์ผู้สูงวัย[*]     เจตนา  นาควัชระ ผมได้เคยปรารภไว้ในบทความชื่อ “ความเบิกบานของอาจารย์ภาษาต่างประเทศ” (ตีพิมพ์รวมเล่มใน การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ, 2560) ว่า  ผู้ที่ตัดสินใจมาทำอาชีพครูภาษาต่างประเทศ  โด […]

» Read more

บทวิจารณ์การแสดงของวงดนตรีค่ายดนตรีฤดูร้อนประจำปี 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษและไทย)

CONFESSIONS OF A RECANTER Chetana Nagavajara “There are no bad orchestras; there are only bad conductors.” That famous dictum, rightly or wrongly attributed to Mahler, can contribute much towards creating a myth about the omniscience and omnipotence […]

» Read more

Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance

บทวิจารณ์ของ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระชุดนี้ประกอบด้วยบทวิจาร์สองบทความได้แก่ บทความภาษาอังกฤษ “Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance” และบทความภาษาไทย “พระราชาพาให้ศิลปะเกิดใหม่”  (แปลและเร […]

» Read more
1 2 3 4 5 8