วันนี้วัยรุ่นควรอ่านอะไร

คลิปวิดีโอการเสวนา

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 11

“วันนี้วัยรุ่นควรอ่านอะไร”

วิทยากร คุณจิตกร บุษบา

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.