เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน

เป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือ "เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล" ว่าด้วยคีตศิลป์แนวไทยสากลที่ผู้รู้และนักวิชาการนำมาวิเคราะห์ร่วมกันในการสัมมนา "เพ็ญศรีวิชาการ" และการแสดงดนตรี "แด่เพ็ญศรี คีตศิลปิน" เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2548 วิทยากรซึ่งประกอบไปด้วย นักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรี นักวิชาการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ให้เห็นว่า ศิลปะในการขับร้องของ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี มีลักษณะอย่างไร อีกทั้งยังได้ศึกษาอิทธิพลของเพ็ญศรีที่มีต่อวงการเพลงไทยสากล รวมทั้งได้มีการสำรวจผลงานโดยรวมของเพ็ญศรี ซึ่งบางส่วนเป็นหลักฐานจากการอัดเสียงในรูปแผ่นครั่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่มิได้มีการเผยแพร่ทั่วไป

ราคา 160 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1GpTqO_WOHsuEiBnW19BC89CiZDif040g/view?usp=sharing