เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล

หนังสือเล่มนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านสังคีตศิลป์เรื่อง "มัณฑนาวิชาการ" ของโครงการวิจัย "การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2" ในการสัมมนาครั้งนั้น วิทยาการที่ประกอบด้วย นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง นักวิจารณ์ และนักวิชาการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลงานเพลงของ มัณฑนา โมรากุล นักร้องแนวหน้าของไทย รวมทั้งมีการจัดการแสดงการขับร้องเพลงของมัณฑนา โมรากุล โดยนักร้องที่มีชื่อในยุคปัจจุบัน ผลการสัมมนาและการแสดงดนตรียืนยันได้ว่า มัณฑนา โมรากุล เป็นหนึ่งในบรรดานักร้องรุ่นบุกเบิกที่สร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่เพลงไทยในฐานะประเภทของศิลปะ (artistic genre)

ราคา 170 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1zkyq24nb7t-okkCFpYwtTQjnoOCUlDgU/view?usp=sharing