เก่ากับใหม่ อะไรไหนดี มนุษยศาสตร์ไทยในกระแสของความเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ทำให้เกิดการรับประสบการณ์ผ่านสื่อนานาชนิด หรือประสบการณ์ทุติยภูมิ มีผลกระทบอันใดกับวงการศิลปะและสังคมไทยโดยรวม หนังสือรวมบทความทางวิชาการของเจตนา นาควัชระ เล่มนี้ พยายามที่จะให้คำตอบ และชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมนุษยศาสตร์ในการที่จะเผชิญกับปัญหาของปัจจุบัน รวมทั้งชี้ทางไปสู่อนาคต

ราคา 195 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1gtitqGggupC4dFpkAAY3Iwnzx8RMRnAM/view?usp=sharing