วิถีแห่งการวิจารณ์ : ประสบการณ์จากสามทศวรรษ

เจตนา นาควัชระ เป็นนักวิชาการที่สร้างผลงานต่อเนื่องในด้านการวิจารณ์ ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาทฤษฎี และการวิจารณ์เชิงปฏิบัติ หนึ่งในผลงานที่นำมารวมเล่มในที่นี้ัคือ "วรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา" (2514) ซึ่งมีผู้ใช้อ้างอิงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ผู้เขียนได้เพิ่มผลงานล่าสุดที่ว่าด้วย "หลักการวิจารณ์" รวมทั้งปาฐกถา ศิลป์ พีระศรี 2548 ในหัวข้อ "บ้านเมืองจะอับจน ถ้าผู้คนร้างศิลปะ" และ "บทสังเคราะห์" ที่มาจากงานวิจัยกวีนิพนธ์นานาชาติ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนด้วย

ราคา 270 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1nRuB4yRk1FUCdniPY6yfqahYRMBJDNfE/view?usp=sharing