รวงทองส่องทางศิลป์

หากกล่าวถึงวงดนตรีไทยที่มีคุณภาพและยืนยงยาวนาน ในประเทศไทย ชื่อ “สุนทราภรณ์” โดดเด่นปรากฏชัด ที่สำคัญ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2553- 2554 สาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล จากองค์กรวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก*
วงดนตรีสุนทราภรณ์ จึงเป็นเสมือน “สำนัก” ที่สร้างคนดนตรีคุณภาพจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักพิมพ์ชมนาด ได้เคยตีพิมพ์ผลงานการวิจัย ของโครงการ การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2 ที่เป็นงานวิจัยนักร้องสุนทราภรณ์ 2 คน คือ “เบิกฟ้า มัณฑนา โมรากุล” เมื่อปี พ.ศ. 2547 และ “เพ็ญศรี พุ่มชูศรี คีตศิลปิน” เมื่อปี พ.ศ. 2549 อันเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่ายิ่งต่อวงการดนตรีไทย
โครงการ การวิจัยการวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์ อันเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจาก โครงการ การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย ภาค 2 ได้ศึกษาวิจัยนักร้องจากวงดนตรีสุนทราภรณ์อีกครั้ง นั่นคือ รวงทอง ทองลั่นธม ซึ่งเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักร้องอย่างมาก และยังคงอาชีพร้องเพลงต่อเนื่องจากอดีตมาจนปัจจุบัน

ที่น่าสนใจคือ รวงทอง มิได้เป็นเพียงนักร้องเสียงดี หากรวงทองยังเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์ของศิลปินไม่แพ้พรแสวงแห่งอาชีพของตน ซึ่งทำให้การร้องเพลงของรวงทองมีเอกลักษณ์ เป็นที่ชื่นชอบ และเป็นถึงระดับ “ตำนาน” ของวงการเพลงไทย

ผู้ที่ติดตามผลงานเพลงของ รวงทอง ทองลั่นทม หากได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เชื่อว่าคงจะตระหนักชัดยิ่งขึ้นในความสามารถและความไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ของรวงทอง ส่วนผู้ที่เป็นแฟนเพลงรุ่นใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการเพลง การได้ศึกษาเส้นทางชีวิตและผลงานของรวงทอง น่าจะทำให้ได้มองเห็นความมุ่งมั่น และความเป็นอัจฉริยะของรวงทอง อันสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้

ราคา 90 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1ueCYrpa5nwXHgk2YR1MAJJE1YgbQkWqM/view?usp=sharing