มองข้ามบ่านักเขียน : เรื่องสั้นไทยในทัศนะนักวิจารณ์

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานร่วมของนักวิจารณ์ไทย จำนวน 12 คน พร้อมด้วยที่ปรึกษาอีก 4 คน ซึ่งได้แลกเปลี่ยนทัศนะวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องสั้นไทยต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ 6 เดือน แล้วจึงร่วมกันคัดสรรเรื่องสั้นไทยที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของวรรณกรรมประเภทนี้จำนวน 12 เรื่อง โดยแบ่งกันเขียนบทวิจารณ์คนละ 1 บท ผลที่ได้จึงมิใช่เป็นเพียงผลงานของนักวิจารณ์แต่ละคน แต่สะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์่ทางความคิดที่เริ่มจะก่อตัวขึ้นมาเป็น "สำนัก" แห่งการวิจารณ์อย่างไม่เป็นทางการ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการผู้เขียนบทวิเคราะห์

ราคา 295 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1FaN5-t20s3cQAYUevN7SN5-jpN_hToFP/view?usp=sharing