พลังการวิจารณ์ : สังคีตศิลป์

ร่วมกับสำนักพิมพ์ชนนิยม หนังสือเล่มนี้ให้ภาพของการวิจารณ์ดนตรีในสังคมไทย ซึ่งแต่เดิมยังเป็นการแสดงทัศนะในหมู่คนในวงการอย่างไม่เป็นทางการ ในกรอบของวัฒนธรรมมุขปาฐะ ผู้วิจัย (รังสิพันธุ์ แข็งขัน และคณะ) พยายามชี้ให้เห็นว่าการปรับการวิจารณ์ให้เป็นกิจสาธารณะด้วยการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นทางที่จะสร้างพลังทางปัญญาให้แก่สังคมได้อย่างไร ทั้งนี้มีการเสนอบทวิจารณ์ตัวอย่างรวม 50 บท อันเป็นผลงานของนักวิจารณ์ไทยและต่างประเทศ แบ่งเป็นบทวิจารณ์ดนตรีไทย 23 บท และดนตรีตะวันตก 27 บท แต่ละบทมีบทวิเคราะห์ประกอบ รวมทั้งบทนำเชิงวิเคราะห์ที่ให้หลักวิชาในการวิจารณ์ เหมาะที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย

ราคา 500 บาท
จัดจำหน่ายโดย บริษัทชนนิยม จำกัด
244/539 หมู่บ้านเธียรสวน ถนนรามอินทรา บางเขน กทม. 10200
โทรศัพท์, โทรสาร : 0-2552-4070, 0-2670-5759, 0-2970-6586
www.chonniyom.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/16j_ncmdrM0ZJFSqjHHKYqUJRla_mCIWp/view?usp=sharing