พลังการวิจารณ์ : ทัศนศิลป์

ร่วมกับสำนักพิมพ์ชนนิยม หนังสือเล่มนี้มีลักษณะเป็นทั้งรายงานการวิจัย และตำราทางวิชาการ ในบทวิเคราะห์ ผู้วิจัย (จักพันธ์ วิลาสินีกุล และคณะ) เสนอภาพรวมของการวิจารณ์ด้านทัศนศิลป์ของไทยเทียบเคียงกับวงการนานาชาติ จากรากฐานข้อมูลเอกสารที่กว้างขวางทั้งของไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังให้ข้อสรุปจากผลการจัดกิจกรรมทางวิจารณ์เชิงปฏิบัติที่ชี้ให้เห็นข้อเด่นข้อด้อยของวงการทัศนศิลป์ไทย สำหรับสรรนิพนธ์บทวิจารณ์ตัวอย่างรวม 50 บท เป็นผลงานของนักวิชาการไทย 27 บท และนักวิจารณ์ชาวต่างประเทศ 23 บท โดยทุกบทมีบทวิเคราะห์ของผู้วิจัยประกอบด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย

ราคา 650 บาท
จัดจำหน่ายโดย บริษัทชนนิยม จำกัด
244/539 หมู่บ้านเธียรสวน ถนนรามอินทรา บางเขน กทม. 10200
โทรศัพท์, โทรสาร : 0-2552-4070, 0-2670-5759, 0-2970-6586
www.chonniyom.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1xjtQWXRGRmS0VE42Be9WDkC51DUK41MR/view?usp=sharing