ทางสายใหม่แห่งวรรณกรรมไทย ทัศนะวิจารณ์ต่อนวนิยายรุ่นแรก

เช่นเดียวกับหนังสือ มองข้ามบ่านักเขียน : เรื่องสั้นไทยในทัศนะการวิจารณ์ หนังสือเล่มใหม่เป็นผลงานร่วมของนักวิจารณ์ 10 คน ที่เกาะกลุ่มกันเพื่อสร้างทวิวัจน์ (dialogue) เชิงวิชาการ โดยนำนวนิยายไทยรุ่นบุกเบิกรวม 12 เรื่องมาวิเคราะห์ เป็นที่แน่ชัดว่าแม้รูปแบบของนวนิยายจะเป็นผลมาจากการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมตะวันตก แต่นักเขียนไทยก็ได้สร้างนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าขึ้นมา และนวนิยายในฐานะประเภทของวรรณกรรม (literary genre) ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทย สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ ทำหน้าที่บรรณาธิการและเขียนบทวิเคราะห์นำ

ราคา 240 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1s0RG-0IBwGpxRpNMXLYw-AOsvHSk7DX4/view?usp=sharing