ตามใจฉัน ตามใจท่าน ว่าด้วยการวิจารณ์และการวิจัย

จากประสบการณ์ของนักวิชาการและนักวิจัย เจตนา นาควัชระ ยืนยันหลักการที่ว่า ความพึงพอใจส่วนตน (ตามใจฉัน) กับการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (ตามใจท่าน) น่าที่จะประสานสัมพันธ์กันได้ บทความวิชาการที่รวมเล่มไว้ในหนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ศิลปะหลากสาขา และพิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งศิลปะกับโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตและสังคม

ราคา 240 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1VXiMGq3jj7iRNB--sI-1608EN2xdm4Cl/view?usp=sharing