จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินอื่น รวมบทความวิชาการและบทวิจารณ์

หนังสือรวมบทวิจารณ์ของเจตนา นาควัชระ เล่มนี้ จัดได้ว่าเป็นผลงานต่อเนื่องจาก เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น (2540) และ ครุ่นคิดพินิจนึก (2546) การวิจารณ์เชิงปฏิบัติมิใช่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับงานศิลปะทั้งของไทยและเทศ แต่ผู้เขียนพยายามวิเคราะห์ปฏิกิริยาทางอารมณ์และความคิด เพื่อหาข้อสรุปรวมทั่วไปที่เกี่ยวกับการตีความและการประเมินคุณค่าศิลปะ ปาฐกถาเรื่อง "ดนตรีกับชีวิต" เป็นการสรุปประสบการณ์อันยาวนานที่ชี้ให้เห็นว่าศิลปะเชื่อมโยงกับชีวิตอย่างไร

ราคา 240 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์คมบาง ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1gZF0ZcwosweVyreACsmYFQYxYfKf9YUw/view?usp=sharing