จากเวทีละครสู่เวทีการวิจารณ์ รวมบทความวิชาการ

เป็นหนังสือรวมบทความวิชาการ โดยนักวิจัยของโครงการฯ และนักวิชาการรับเชิญ เป็นการพินิจละครจากมุมมองอันหลากหลาย จากการให้ประวัติการวิจารณ์ละครในประเทศไทย ไปสู่การใช้ปรัชญาพุทธศาสนาอธิบายกิจกรรมการละคร บทความบางบทให้ความรู้พื้นฐานและหลักการในการวิจารณ์ละครที่สามารถนำไปใช้ได้ดุจคู่มือการวิจารณ์ หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการวิจารณ์สามารถทำหน้าที่อันหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจและความชื่นชมในละครให้แก่มหาชน ไปจนถึงขั้นชี้ทางอันสร้างสรรค์ให้แก่ผู้แสดงด้วย ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการ

ราคา 245 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1jl_yIHmq3mm886_GHGqEwoFt4odx2QWq/view?usp=sharing