การวิจารณ์ทัศนศิลป์ ข้อคิดของนักวิชาการไทย

ศิลปินและนักวิชาการด้านทัศนศิลป์จากหลายสำนักรวมตัวกันเสนอบทความซึ่งเป็นการให้พื้นฐานและหลักวิชาที่ชี้ทางในด้านการวืจารณ์ในสาขาต่างๆ อาทิ ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และศิลปะจัดแสดง โดยมีบทนำเชิงวิเคราะห์ของบรรณาธิการ (สายัณห์ แดงกลม และจักรพันธ์ วิลาสินีกุล) ที่ชี้ให้เห็นศักยภาพและทิศทางของการวิจารณ์ทัศนศิลป์ในประเทศไทย บทความเหล่านี้อาจให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้ และในขณะเดียวกันก็เป็นตัวอย่างของการวิจารณ์ที่บ่งชี้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของวงการ ประเด็นบางประเด็นเป็นการท้าทายให้เกิดการวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ เช่น เรื่องของการเดินตามตะวันตกแบบสุดขั้ว เป็นต้น

ราคา 160 บาท
จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชมนาด ตู้ ป.ณ. 9 ปท. อ่อนนุช กทม. 10250
โทรศัพท์ : 0-2368-2689 www.combangweb.com

ดาวน์โหลด PDF ไฟล์หนังสือได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1prpCyrI4wl27dpKwjwKKk702O96nfg86/view?usp=sharing