ศิลปินลืมตน คนวิจารณ์ลืมตัว

คลิปวิดีโอ

การเสวนาและอบรมการวิจารณ์ศิลปะ “ศิลปินลืมตัว คนวิจารณ์ลืมตน”

วันที่ 22 มกราคม 2559 ท่าแพอีิสต์ เชียงใหม่