คลิปวิดีโอ โครงการห้องทดลองทางการวิจารณ์ทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

โครงการห้องทดลองทางการวิจารณ์ทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ William Warren Library / Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง” ตอน “ปลุกผี&#823 […]

» Read more

คลิปการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” 2/2

การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ ในหัวข้อ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ The Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง&#8221 […]

» Read more

คลิปการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” 1/2

การเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการวิจารณ์ศิลปะ ในหัวข้อ “ปลุกผี…การวิจารณ์ : ทำไม อย่างไร” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ The Jim Thompson Art Center โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง&#8221 […]

» Read more

คลิปการเสวนา “งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร” 2/2

การเสวนา “งานวิจารณ์บนโลกไซเบอร์: พื้นที่ทางเลือกแห่งการวิจารณ์ละคร” 2/2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 http://

» Read more
1 2 3