บันทึกการเสวนา รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว) จัดเสวนาเรื่อง รางวัลวรรณกรรมกับสภาวะการอ่านในสังคมไทย วันวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลํา ๑๓.๐๐–๑๕.๓๐ น. วิทยากรโดย อาจารย์อาท […]

» Read more

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือครั้งที่ ๔:คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์.

บันทึกการเสวนา “เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๔: คลังภูมิปัญญาสังคีตศิลป์” โดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์:การวิจัยและพัฒนา” ช่วงที่ 1 วิทยากรอาจารย์เชาว์มนัส ประภักดีและ คุณไ […]

» Read more

การวิจารณ์ดนตรีไทย

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 รายการไทยบันเทิง สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส นำเสนอตอน เริ่มต้นงานวิจารณ์ดนตรีไทย โดยมี ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้วิจัยจากโครงการ การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย และ […]

» Read more

รายการตอบโจทย์ ตอนปณิธานกวี

ขอร่วมรำลึกถึงท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จในงานพระราชทานเพลิงศพท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ณ วัดทองนพคุณ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 ในรายการตอบโจทย์สถานีไทยพีบีเอส ตอนปณิธานกวี ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที […]

» Read more

คลิป ปาฐกถา เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม : อาเซียนฉบับสามัญชน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ

ปาฐกถา เพราะรักจึงสมัครเข้ามาร่วม : อาเซียนฉบับสามัญชน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร http://

» Read more
1 2 3