บันทึกการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?”

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเสวนา “ศิลปะวิจารณ์เบ่งบานด้วยรางวัล?” วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากข้อค้นพบประการสำคัญท […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism)

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticim) หลากแง่ หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ห้อง 607 ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1.น.ส. ประภาพร ลิ้มจิตสมบ […]

» Read more

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ

การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ หลายมุม จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสัมมนา การจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : หลากแง่ ห […]

» Read more

ให้ทุนสนับสนุนการอบรม Art Writing Workshop

ตารางการอบรม 6-7 NOV ◎ “ARCHIVIST” บรรยายโดย Farah Wardani นักประวัติศาสตร์ศิลป์จาก Indonesian Visual Art Archive และ National Gallery Singapore  **ท้ายกิจกรรมไปลงสนามกัน ที่ MAIIAM 12 – 13 NOV ◎ “REVIEW REPORT” บรรยายโด […]

» Read more

Bangkok String Quartet กับการฉลองครบรอบ 110 ปีเกิดของ Shostakovich

Bangkok String Quartet กับการฉลองครบรอบ 110 ปีเกิดของ Shostakovich วฤธ วงศ์สุบรรณ คอนเสิร์ตล่าสุดของวง Bangkok String Quartet (BSQ) ซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีเครื่องสายระดับแถวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ ศิริพงษ์ ทิพย์ธัญ (ไวโอลิน 1) อ้อมพร โฆวินทะ (ไวโอลิน 2 […]

» Read more

คอนเสิร์ตแห่งมิตรภาพ ระหว่างวงดุริยางค์ราชนาวี กับ วง Sangrok Orchestra จากเกาหลีใต้

คอนเสิร์ตแห่งมิตรภาพ ระหว่างวงดุริยางค์ราชนาวี กับ วง Sangrok Orchestra จากเกาหลีใต้ (ภาพประกอบ facebook: กองดุริยางค์ทหารเรือ) วฤธ  วงศ์สุบรรณ นับเป็นความโชคดีของผมอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ฟังดนตรีที่น่าประทับใจโดยความบังเอิญแท้ๆ อันเนื่องมาจากว่าผมไปตั้ […]

» Read more

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยวรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษาแห่งกรุงเบอร์ลิน  บรรจุงานวิชาการของศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ไว้ในคาตาลอกรวมทั้งสิ้น 29 รายการ  ทั้งที่เป็นหนังสือเล่มและบทความในวารสารภาษาเยอรมันและอังกฤษ  ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการวิ […]

» Read more

ตามดูวงเครื่องเป่าไทย : จาก Mahidol Wind Orchestra ผ่าน Samanmit Wind Ensemble ถึง Feroci Philharmonic Winds

ตามดูวงเครื่องเป่าไทย : จาก Mahidol Wind Orchestra ผ่าน Samanmit Wind Ensemble ถึง Feroci Philharmonic Winds   Mahidol Wind Orchestra (ภาพจาก facebook: Thailand International Composition Festival – TICF) วฤธ  วงศ์สุบรรณ   ในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านม […]

» Read more

รายงานสรุปเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

รายงานสรุปการเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23  มิถุนายน  2559  เวลา  13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิกรายงานสรุปการเสวนา

» Read more
1 3 4 5 6 7 34