รายงานสรุปเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

รายงานสรุปการเสวนา องค์ประกอบของการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23  มิถุนายน  2559  เวลา  13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คลิกรายงานสรุปการเสวนา

» Read more

“ก๊วนคานทอง Love Game: The musical”

“ก๊วนคานทอง Love Game: The musical” www.thaiticketmajor.com มุรธา ปริญญาจารย์   จัดแสดงเมื่อวันที่ 22 – 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.30 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วั “Game start, Start game, Game start…” หนึ่งในเพลงที่ร้องบรรเลงซ้ […]

» Read more

บทวิจารณ์ ละครเวทีเรื่อง “เพลงตามคำขอ” (Wunschkonzert)

บทวิจารณ์ ละครเวทีเรื่อง “เพลงตามคำขอ” (Wunschkonzert) มุรธา ปริญญาจารย์   จัดแสดงขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น. ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     “จากเสียงสะท้อนของความเจ็บปวดในจิต […]

» Read more

บันทึกการเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร

บันทึกเสวนา องค์ประกอบการวิจารณ์ในการเรียนการสอนศิลปะการละคร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วิทยากร ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร อาจารย์อภิรักษ์ ชัยปัญญา พิธีกร […]

» Read more

บทวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกของ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

บทวิจารณ์ดนตรีคลาสสิกของศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ คลิกเพื่ออ่านบทวิจารณ์ โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะฯ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาขณะนี้เป็นภาคที่ 5 แล้ว ในหัวข้อเคือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา แม้ว่าโครงการปัจจุบันจะเป็น […]

» Read more

ว่าด้วยความโหดเหี้ยมทางปรัชญา

ว่าด้วยความโหดเหี้ยมทางปรัชญา การที่วงการละครร่วมสมัยของไทยหันมาให้ความสนใจกับละครที่ยากยิ่งเช่น วอยเซก (Woyzeck) ของ เก-ออร์ก บืคเนอร์ (Georg Büchner 1813-1837) นั้น เราคงจะสนใจแต่เฉพาะผลงานแต่ละเรื่องไม่ได้ แต่ควรห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานการละครใน […]

» Read more

บันทึกเสียงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์

บันทึกเสียงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์ โครงการวิจัยเครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา (สาขาภาพยนตร์)  ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดกิกรรมอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์พร้อมฝีกเขียน กิจกรรมได้จัดต่อเนื่อง 10 ครั้ง โดยมีการเชิญวิทยา […]

» Read more

มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ) : กระบวนการลดรูปจาก “ละครอ้วน” มาเป็น “ละครผอม”

มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ) : กระบวนการลดรูปจาก “ละครอ้วน” มาเป็น “ละครผอม” (ภาพจากเว็บไซต์ BACC) เจตนา  นาควัชระ           ผมรีบเขียนบทวิจารณ์นี้โดยไม่มีโอกาสได้ใคร่ครวญไตร่ตรอง  เพราะต้องการจะส่งสารจากใจไปยังคณะละครอนัตตา  และกลุ่มผู้ชม  ทั้งผู้ที่ไ […]

» Read more

ประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์ในงานศิลปะร่วมสมัย

ประวัติศาสตร์สมัยพระนารายณ์ในงานศิลปะร่วมสมัย The Making Golden Teardrop โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง ศุภชัย อารีรุ่งเรือง* “ศิลปินไส้แห้ง” เป็นประโยคที่นำมาใช้กับนักเรียน นักศึกษาทางด้านศิลปะ ประโยคนี้ได้นำมาใช้ ไม่เกิน 80 ปี หลังจากได้มีการจัดตั้งสถาบันศิล […]

» Read more

กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 43 ในบทเพลงเทิดพระเกียรติ : อีกครั้งกับการพิสูจน์ฝีมือทหารเรือไทย

กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 43 ในบทเพลงเทิดพระเกียรติ : อีกครั้งกับการพิสูจน์ฝีมือทหารเรือไทย วฤธ วงศ์สุบรรณ   ปีนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ผมได้มาชมกาชาดคอนเสิร์ต ซึ่งจัดโดยกองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 43 แล้ว บรรเลงโดยวงดุริยางค […]

» Read more
1 3 4 5 6 7 33