โครงร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์”

ดาวน์โหลดโครงร่าง “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์“ โคร่งร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์” ในการสัมมนาทางวิชาการ  “เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” วันเส […]

» Read more

บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

  โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทย […]

» Read more

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ goo.gl/D6qYVf ไม่เสียค่าใช้จ่าย **ปิดรับลงทะเบียนสำรองที่นั่งเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 280 คน** สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ […]

» Read more

Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance

บทวิจารณ์ของ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระชุดนี้ประกอบด้วยบทวิจาร์สองบทความได้แก่ บทความภาษาอังกฤษ “Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance” และบทความภาษาไทย “พระราชาพาให้ศิลปะเกิดใหม่”  (แปลและเร […]

» Read more

Young Critic Training @ Chiang Mai

Young Critic Training @ Chiang Mai  โครงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่เชียงใหม่ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่       รายละเอียดการอบรม หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจารณ […]

» Read more

“พรจากฟ้า” หนังเพลงหลากลีลา หนังรักหลากอารมณ์

“พรจากฟ้า” หนังเพลงหลากลีลา หนังรักหลากอารมณ์ วฤธ วงศ์สุบรรณ ในฐานะที่เป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้ว ผมเองจึงเป็นคนที่ชอบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับดนตรีมากเป็นพิเศษ ในบ้านเรานั้นหนังดนตรีที่อยู่ในระดับคลาสสิกและสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมได้นั้น เท่าที่ผมนึกออกคือเรื่ […]

» Read more

อ่านบทกวีชิงซีไรต์ . . . ไปพร้อม ๆ กับกรรมการ (พ.ศ. ๒๕๕๙)

อ่านบทกวีชิงซีไรต์ . . . ไปพร้อม ๆ กับกรรมการ (พ.ศ. ๒๕๕๙) โดย . . . ‘กัลปพฤกษ์’ kalapapruek@hotmail.com   หากอยากจะลองสำรวจทิศทางของกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย การประกวดในเวทีซีไรต์น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแห่งหนึ่ง เพราะจากหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่ตีพิ […]

» Read more

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ

เอกสารจากการสัมมนาทางวิชาการ “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (ecocriticism) : หลากแง่หลายมุมจากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร บทความทางวิชาการของ ผศ.ดร.ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ รศ […]

» Read more

เมื่องานเล็กกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่: จากการสนทนากับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งกรุงเบอร์ลิน

เมื่องานเล็กกลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่: จากการสนทนากับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งกรุงเบอร์ลิน เจตนา นาควัชระ Dietrich Fischer-Diskau กับ Gerald Moore สถาบันศิลปะแห่งกรุงเบอร์ลินที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า “Unversität der Künste” แปลเป็นภาษาไทย […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 34