ความเบิกบานของอาจารย์ผู้สูงวัย

ความเบิกบานของอาจารย์ผู้สูงวัย[*]     เจตนา  นาควัชระ ผมได้เคยปรารภไว้ในบทความชื่อ “ความเบิกบานของอาจารย์ภาษาต่างประเทศ” (ตีพิมพ์รวมเล่มใน การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ, 2560) ว่า  ผู้ที่ตัดสินใจมาทำอาชีพครูภาษาต่างประเทศ  โด […]

» Read more

จำหน่ายหน่ายหนังสือชุด “การวิจารณ์สานเครือข่าย”

จำหน่ายหนังสือชุด “การวิจารณ์สานเครือข่าย” สั่งซื้อและสอบถามได้ที่ inbox facebook fanpage TRF Criticism            ทฤษฎีกับการวิจารณ์ศิลปะ :  ทัศนะของนักวิชาการไทย บรรณาธิการ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  สำ […]

» Read more

บทวิจารณ์การแสดงของวงดนตรีค่ายดนตรีฤดูร้อนประจำปี 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับภาษาอังกฤษและไทย)

CONFESSIONS OF A RECANTER Chetana Nagavajara “There are no bad orchestras; there are only bad conductors.” That famous dictum, rightly or wrongly attributed to Mahler, can contribute much towards creating a myth about the omniscience and omnipotence […]

» Read more

บันทึกวิดีโอ “อาจารย์เจตนา นาควัชระให้สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลินเสรีว่าด้วยทวิวัจน์ข้ามวัฒนธรรม”

  บันทึกวิดีโอ  “อาจารย์เจตนา นาควัชระให้สัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเบิร์ลินเสรีว่าด้วยทวิวัจน์ข้ามวัฒนธรรม” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Video-Interview with IRC-FellowChetana Nagavajara

» Read more

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา ประสบการจากการวิจัยการวิจารณ์

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา : ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ pp.การเรียนรู้ข้ามสาขาฯ

» Read more

การเสนอผลการวิจัย “สนทนาสาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์”

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” การเสนผลการวิจัย สนทนา สาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย (อ […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”   อธิพร ประเทืองเศรษฐ์  ศุภชัย ภักดี สิริลักษณ์ บุ้งทอง  คนึงนิตย์ ไสยโสภณ ทัศนา ปิ่นสุวรรณ  นัทธมน เปรมสำราญ  พงศ์ธิดา แก้วสูงเนิน  อนุเทพ หน่อบ […]

» Read more

สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชากร สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่ง […]

» Read more

โครงร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์”

ดาวน์โหลดโครงร่าง “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์“ โคร่งร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์” ในการสัมมนาทางวิชาการ  “เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” วันเส […]

» Read more

บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

  โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทย […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 35