powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา ประสบการจากการวิจัยการวิจารณ์

powerpoint นำเสนอปาฐกถา การเรียนรู้ข้ามสาขา : ประสบการณ์จากการวิจัยการวิจารณ์ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ pp.การเรียนรู้ข้ามสาขาฯ

» Read more

การเสนอผลการวิจัย “สนทนาสาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์”

โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์: การวิจัยและพัฒนา” การเสนผลการวิจัย สนทนา สาธยาย ว่าด้วยเรื่องเครือข่ายของมนุษย์ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560  เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่มีค่าใช้จ่าย (อ […]

» Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”

รายชื่อผู้ลงทะเบียนงานเปิดตัวหนังสือ “สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ”   อธิพร ประเทืองเศรษฐ์  ศุภชัย ภักดี สิริลักษณ์ บุ้งทอง  คนึงนิตย์ ไสยโสภณ ทัศนา ปิ่นสุวรรณ  นัทธมน เปรมสำราญ  พงศ์ธิดา แก้วสูงเนิน  อนุเทพ หน่อบ […]

» Read more

สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” จัดการเปิดตัวหนังสือและสนทนาทางวิชากร สู่ทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ห้องประชุม 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่ง […]

» Read more

โครงร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์”

ดาวน์โหลดโครงร่าง “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์“ โคร่งร่างการบรรยาย “ความคิดเรื่องวุฒิภาวะในศิลปะและการวิจารณ์” ในการสัมมนาทางวิชาการ  “เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย” วันเส […]

» Read more

บันทึกสัมมนา “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศฯ”

  โครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ: การวิจัยและพัฒนา” (สกว.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): จากวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมต่างประเทศ” วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์มานุษยวิทย […]

» Read more

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย

เหลียวหลังแลหน้า….การวิจารณ์วรรณกรรมในประเทศไทย ดาวน์โหลดวัตถุประสงค์ที่นี่ ดาวน์โหลดกำหนดการที่นี่ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ goo.gl/D6qYVf ไม่เสียค่าใช้จ่าย **ปิดรับลงทะเบียนสำรองที่นั่งเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 280 คน** สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ […]

» Read more

Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance

บทวิจารณ์ของ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระชุดนี้ประกอบด้วยบทวิจาร์สองบทความได้แก่ บทความภาษาอังกฤษ “Mourning Becomes the Thai People: October 13th and an Artistic Renaissance” และบทความภาษาไทย “พระราชาพาให้ศิลปะเกิดใหม่”  (แปลและเร […]

» Read more

Young Critic Training @ Chiang Mai

Young Critic Training @ Chiang Mai  โครงการอบรมความรู้การวิจารณ์ภาพยนตร์แก่คนรุ่นใหม่เชียงใหม่ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่       รายละเอียดการอบรม หอสมุดรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับโครงการวิจัย “เครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจารณ […]

» Read more

“พรจากฟ้า” หนังเพลงหลากลีลา หนังรักหลากอารมณ์

“พรจากฟ้า” หนังเพลงหลากลีลา หนังรักหลากอารมณ์ วฤธ วงศ์สุบรรณ ในฐานะที่เป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้ว ผมเองจึงเป็นคนที่ชอบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับดนตรีมากเป็นพิเศษ ในบ้านเรานั้นหนังดนตรีที่อยู่ในระดับคลาสสิกและสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมได้นั้น เท่าที่ผมนึกออกคือเรื่ […]

» Read more
1 2 3 4 5 6 34