บทวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของนาย “อิทธิพล โดย ผศ. อิทธิพล”

บทวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมของนาย “อิทธิพล โดย ผศ. อิทธิพล”   อิทธิพล ตั้งโฉลก   เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าศิลปวิจารณ์ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างงานกับประชาชนผู้ดูงานในบ้านเรายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เรายังขาดแคลนนักวิจารณ์ทัศนศ […]

» Read more

ผู้หญิงในจิตรกรรมฝาผนังไทย

ผู้หญิงในจิตรกรรมฝาผนังไทย อเล็ค กอร์ดอน …ความรักไม่จำเป็นต้องถูกแสดงด้วยภาพการร่วมประเวณีเสมอไป และการมีเพศสัมพันธ์อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่ใช่เครื่องหมายของความรักก็ได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวนี้สามารถที่จะแยกแยะจากกันได้อย่างชัดเจนและมีภาพจิตรกรรม […]

» Read more

วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย

วิวัฒนาการแห่งจิตรกรรมฝาผนังของไทย ศิลป์ พีระศรี ศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ หลังจากที่ได้เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 แล้ว ประเทศไทยก็ต้องประสบความยุ่งยากอยู่เป็นเวลา 10 ปี ซึ่งทำให้ไม่สะดวกแก่การที่จะผลิตศิลปะวัตถุ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ยุคใหม่แห่งความ […]

» Read more

คำแนะนำนักเรียนช่างศิลป์ในวิจิตรศิลปศึกษา

คำแนะนำนักเรียนช่างศิลป์ในวิจิตรศิลปศึกษา*   ม.จ. อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ในข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอใช้คำว่า “วิจิตรศิลป” แทนคำว่า “ปราณีตศิลป” ซึ่งเป็นคำที่เขาแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า “Fine Arts” คำอังกฤษนี้ เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัย      “ว […]

» Read more

ผลผลิตปริญญาดนตรีไทย ผลิตอะไร

ผลผลิตปริญญาดนตรีไทย ผลิตอะไร   อานันท์ นาคคง   ทุกวันนี้ คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการผลิตบุคลากรทางดนตรีสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลายเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่อง แทนที่จะเป็นการสร้างบุคลากรทางดนตรีไทยเพื่อป้อนให้หน่วยราชการหรือตามโรงเรียนดังที่เคยเ […]

» Read more

บันทึกของนายแก้ว เรื่องดนตรีและมหรสพรับเสด็จ จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ปี 2482

บันทึกของนายแก้ว   เรื่องดนตรีและมหรสพรับเสด็จ จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ปี 2482 พูนพิศ   อมาตยกุล อดีตของการดนตรีและมหรสพใน 14 จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องเก่าๆ สมัยรัชกาลที่ 5 นั้นมีบันทึกอยู่ในหนังสือน้อยมาก ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา […]

» Read more

วันสุดสัปดาห์ของสังคีตศาลา

วันสุดสัปดาห์ของสังคีตศาลา   ทองเบิ้ม บ้านด่าน   ปกติแล้วรายการของสังคีตศาลา กรมศิลปากร จะเริ่มออกโรงราวๆ เดือนพฤศจิกายนของทุกปี แล้วจะไปสิ้นสุดเอาหลังเมษายนก่อนที่ฝนจะบรรเลงลงมา แต่หลัง 14 ตุลาคม 2516 กรมศิลปากรไม่กล้าจัดการสังคีตศาลา ดังน […]

» Read more

รายการสังคีตภิรมย์ 15 ส.ค. 21

รายการสังคีตภิรมย์ 15 ส.ค. 21 สายเอก   ผู้ที่ฟังดนตรีไทย คงคุ้นกับรายการสังคีตภิรมย์ ซึ่งได้พยายามจัดหาดนตรีไทยมาให้ได้ฟังกัน คราวนี้รายการสังคีตภิรมย์ก็มีมโหรีให้ฟัง เมื่อเอ่ยถึงวงมโหรี ก็เป็นอันซึมซาบดีว่า เป็นวงขนาดใหญ่ที่สุดในการประสมวงของดน […]

» Read more

“เยื่อไม้” มิติใหม่ของเพลงสุนทราภรณ์

“เยื่อไม้” มิติใหม่ของเพลงสุนทราภรณ์   เจตนา  นาควัชระ   พวกเราเป็นจำนวนมากที่แห่แหนกันเข้าไปฟังและชมรายการ “บานเช้า-บานเย็น”  ของวงดนตรี  เยื่อไม้ ที่โรงละครแห่งชาติ  เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2531  คงจะไม่ใช่ผู้ที่ไม่รู้จัก  เยื่อไม้ มาก่อน […]

» Read more

ลาวแพนเพลงที่สะท้อนวิญญาณแห่งการต่อสู้ของประชาชน

ลาวแพนเพลงที่สะท้อนวิญญาณแห่งการต่อสู้ของประชาชน   สมชาย ปรีชาเจริญ   ลาวเเพน คุณครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ขับร้อง คุณครูระตี วิเศษสุรการ เดี่ยวจะเข้ ที่มาคลิป https://www.youtube.com/watch?v=mExl3j0flto   มีเพลงไทยสากลอยู่เพลงหนึ่ง ซึ่งสั […]

» Read more
1 31 32 33 34 35