โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ตัวอย่างบทวิจารณ์
By admin On 22 มิ.ย., 2011 At 09:44 PM | Categorized As | With 0 Comments

เนื่องจากสรรนิพนธ์ของโครงการ “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย” ของแต่ละสาขาอาจจะหาได้ยากและไม่แพร่หลายนัก  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ : รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์และวัฒนธรรมเสมือนจริง” จึงเห็นควรว่าน่าจะคัดสรรบทวิจารณ์ในสรรนิพนธ์ของแต่ละสาขา  สาขาละ 10 ชิ้น  เพื่อนำเสนอเป็นตัวอย่างของบทวิจารณ์

 

ตัวอย่างบทวิจารณ์สาขาทัศนศิลป์

ตัวอย่างบทวิจารณ์สาขาสังคีตศิลป์

ตัวอย่างบทวิจารณ์สาขาวรรณศิลป์

ตัวอย่างบทวิจารณ์สาขาศิลปะการแสดง

ตัวอย่างบทวิจารณ์สาขาภาพยนตร์

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


*

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins