การอภิปราย “ลักษณะของการวิจารณ์ในแต่ละสาขา”

“ลักษณะของการวิจารณ์ในแต่ละสาขา”  ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ 2-3 พฤศจิกายน 2556 อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนาย โดยวิทยากร 5 สาขาคุณอุทิศ  เหมะมูล  อาจารย์วรเทพ  อรรคบุตร  คุณพงศ์พันธ์  ประภาศิริลักษณ์  คุณอลงกต  ใหม่ด้วง (‘กัลปพฤกษ์’)  และ อาจารย์กิตติ  คงตุก […]

» Read more

การบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณค่างานศิลปะ: กรณีศึกษารางวัลวรรณกรรมซีไรต์”

การบรรยายเรื่อง “แนวทางการประเมินคุณค่างานศิลปะ: กรณีศึกษารางวัลวรรณกรรมซีไรต์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  เวศร์ภาดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ  เวศร์ภาดากล่าวถึงหัวข้อที่จะนำเสนอในวันนี้ว่า  เหตุผลประการหนึ่งที่โครงการวิจัยฯ เชิญมาบรรยายในหัวข้อน […]

» Read more

การบรรยาย การวิจารณ์ในฐานะประสบการณ์: การรับ การครุ่นคิดพินิจนึก การแสดงออก

การบรรยาย “การวิจารณ์ในฐานะประสบการณ์: การรับ การครุ่นคิดพินิจนึก การแสดงออก” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ (การบรรยายใน “กิจกรรมค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก)               ศาสตราจารย์เกียร […]

» Read more

ขอแสดงความไว้อาลัย

  หัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” โดยการสนับสนุนของ สกว. ขอแสดงความไว้อาลัยและเสียใจเป็นอย่างยื่งต่อครอบครัวของรองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตเสวี อดีตผู้อำ […]

» Read more

เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม “ค่ายการวิจารณ์”

               ดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติ ดาวน์โหลดใบสมัคร คุณสมบัติword97-2003                  โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม “ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” ใน 5 ส […]

» Read more

รายงานย่อการเสวนาในหัวข้อ “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการดำรงอยู่ของการวิจารณ์”

  “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการดำรงอยู่ของการวิจารณ์”                                                                                                                                                                               […]

» Read more

“จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการดำรงอยู่ของการวิจารณ์”

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “จากห้องเรียนศิลปะเก่าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับการดำรงอยู่ของการวิจารณ์” วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 น. ณ The Reading Room ซ.สีลม 19 วิทยากร: ผศ.ดร.เถกิง พัฒโนภาษ  ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม           […]

» Read more

เปิดพื้นที่บทวิจารณ์ศิลปะ

    โครงการฯ เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจเขียนบทวิจารณ์ศิลปะหรือมีบทวิจารณ์ศิลปะได้เผยแพร่งานวิจารณ์ในพื้นที่                         “เวทีการวิจารณ์”  เพื่อให้ผู้ที่สนใจสร้างงานวิจารณ์ศิลปะสาขาต่างๆ ดนตรี ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ภาพยนต […]

» Read more

โครงการวิจัยการวิจารณ์ขอต้อนรับหัวหน้าโครงการคนใหม่

โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมลายลักษณ์กับวัฒนธรรมเสมือนจริง” ซึ่งมี ผศ. ดร. ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์เป็นหัวหน้าโครงการ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  เนื่องจาก ผศ. ดร. ปาริชาติมีภาระงานมาก ในฐานะอาจารย์ประจำของคณะศิลปกรรม […]

» Read more

โครงการฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อการสูญเสียคุณอังคาร กัลยาณพงศ์

โครงการฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อสูญเสียคุณอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติด้านกวีนิพนธ์ และขอไว้อาลัยมา ณ ที่นี้   (ที่มาภาพ : หนังสือพิมพ์มติชน)   Obituary : Angkarn Kalayanaphong               Angkarn Kalayanapong, generally acknowled […]

» Read more
1 3 4 5