เพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมลายลักษณ์: ว่าด้วยงานจดหมายเหตุเอกสารโครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ฯ)

เพื่อความอยู่รอดของวัฒนธรรมลายลักษณ์: ว่าด้วยงานจดหมายเหตุเอกสารโครงการวิจัย สกว. (การวิจารณ์ฯ) จากการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้ให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิลปะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542  จนถึงปัจจุบัน  กลุ่มนักวิจัยได้รวบรวมเอกส […]

» Read more

ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี”

ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี” ดาวน์โหลด PowerPoint และเอกสารประกอบการบรรยาย บทบาทของการวิจารณ์ในวัฒนธรรมดนตรี มโนทัศน์หลักเกี่ยวกับการวิจารณ์ ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบ […]

» Read more

การสั่งซื้อหนังสือ Bridging Cultural Divides

การสั่งซื้อหนังสือ Bridging Cultural Divides หนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์เจตนา  นาควัชระ  เขียนเป็นภาษาอังกฤษชื่อ  Bridging Cultural Divides   รวมบทความและบทวิจารณ์ด้านวัฒนธรรมเปรียบเทียบเชิงวิจารณ์ระหว่างตะวันตกกับไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร […]

» Read more

NEW BOOK: BRIDGING CULTURAL DIVIDES by Chetana Nagavajara

Reviews in English by Chetana Nagavajara have been collected in the volume, Bridging Cultural Divides, to appear by December 2014 บทวิจารณ์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษของ เจตนา นาควัชระได้รับการพิมพ์รวมเล่มไว้ในหนังสือ Bridging Cultural Divides ซึ่งจะออกเผยแ […]

» Read more

คำประกาศเรื่องสั้นที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ๒๕๕๗

คณะกรรมการบันทึก : เมล็ดพันธุ์แห่งเรื่องสั้น               การประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓๖ นับกันเฉพาะงานเขียนประเภทรวมเรื่องสั้นก็เป็นครั้งที่ ๑๒ แล้ว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเห็นพัฒน […]

» Read more

บทวิจารณ์จากค่ายการวิจารณ์ศิลปะ

       จากการจัดกิจกรรม “ค่ายการวิจารณ์ศิลปะ” ให้ความรู้และฝึกอบรมการวิจารณ์ศิลปะ 5 สาขา วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการละคร สังคีตศิลป์ (ดนตรีไทย) ภาพยนตร์ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ที่อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก และได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในแต่ล […]

» Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลการวิจัย

การประชุมเสนอผลการวิจัย โครงการวิจัย  การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสืออินเทอร์เน็ต ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมเสนอผลการวิจัย           โครงการวิจัย “การวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต” โดยการสน […]

» Read more

บทความ ศิลปะส่องทางให้แก่กันในวัฒนธรรมไทย

โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต ขอเผยแพร่บทความ ศิลปะส่องทางให้แก่กันในวัฒนธรรมไทย ศิลปะส่องทางให้แก่กันในวัฒนธรรมไทย_0001

» Read more

บทความ จาก “ศิลปะส่องทางให้แก่กัน” สู่ “การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน”

โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต ขอเผยแพร่บทความ จาก “ศิลปะส่องทางให้แก่กัน สู่ “การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน” จาก ศิลปะส่องทางให้แก่กัน สู่การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน

» Read more

บทความ การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน

  โครงการวิจัยการวิจารณ์ศิลปะ: รอยต่อระหว่างวัฒนธรรมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่ออินเทอร์เน็ต ขอเผยแพร่บทความการวิจารณ์ การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน การวิจารณ์ส่องทางให้แก่กัน

» Read more
1 2 3 4 5